Vragen met antwoorden uit 'Hoofdzaken'

De antwoorden worden gegeven door:

P.A.T. Carbaat, neuroloog, werkzaam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht

Dr. E. Couturier, neuroloog te Amsterdam en lid van het Kindermigraine Advies College van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

Dr. N.P. van Duijn, huisarts te Almere

W.J.Feikema, (kinder)neuroloog te Deventer

Th. Hebinck is als freelance apotheker verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut van de Nederlandse Apotheker

J.A.M. Kuster, neuroloog te Heemstede en lid van het Medisch Advies College van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

Dr. J.J.H.M.Lohman, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in het Maaslandziekenhuis te Sittard

Mevrouw Dr. E.K.Lugard, arts - voedingsdeskundige

J.D.M. van der Meulen, neuroloog te Sneek en lid van het Medisch Advies College van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

L. Mulder, neuroloog te Rotterdam, lid van het Medisch Advies College en redactielid van Hoofdzaken

Mevrouw R. Penders, orthomoleculair diëtist te Heiloo

Dr. ir. P. Quaedflieg is auteur van het artikel 'Efexor, effectief tegen atypische aangezichtspijn?!' in Hoofdzaken 2/2003.

G.G. Schoonman, is arts-onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij doet o.a. onderzoek naar de relatie tussen migraine en uitlokkende factoren (o.a. hoogte).

Mevrouw Drs. A-M. Sohier van Sohier Consultancy in Utrecht is psycholoog NIP, heeft een adviesbureau o.a. voor Migraine en werk en is redactielid van Hoofdzaken

Prof. Dr. E.L.H. Spierings, als neuroloog/hoofdpijnspecialist verbonden aan Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, V.S.

S. Visser, Medical Information Manager bij GlaxoSmithKline. (GSK, de nieuwe naam van GlaxoWellcome, zie volgende)

Drs. M.F. Vriesman, Medisch Informatie Manager bij GlaxoWellcome, de producent van Imigran