Dat zoeken we op, bij PCN

Informatie over hoofdpijn kan van verschillende partijen komen. Een daarvan is de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, u wel bekend. Een andere, vrij jonge loot aan de boom der kennis is Primary Care Netwerk (PCN-Nederland), een op huisartsen en patiënten gerichte organisatie die de kennis over hoofdpijn en het verspreiden van die kennis als doel heeft. Transportmiddel is het internet. Niets is tegenwoordig gratis. Hoofdsponsor van de website is GlaxoSmithKline, fabrikant van o.a. sumatriptan en naratriptan. Gesprekken met andere sponsoren zijn gaande.

Op de website (www.hoofdpijn-pcn.nl) valt de informatie in drie grote blokken uiteen:

  1. Achtergrondinformatie voor arts en patiënt
  2. Nascholingsmateriaal voor artsen
  3. consultatiemogelijkheid voor artsen.

Voor het uitgebreide nascholingsmateriaal, de wetenschappelijke informatie en de consultatiemogelijkheid is een toegangscode nodig (alleen voor huisartsen). Voor patiënten is deze website een wegwijzer naar betrouwbare informatie over hoofdpijn op het web. De website heeft een aparte pagina voor patiënten die andere websites over hoofdpijn willen raadplegen. In het kader van de voorlichting geeft PCN-Nederland ook eigen folders uit, bijvoorbeeld over 'hoofdpijn bij kinderen' en 'migraine bij kinderen'. De samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), u weet wel, de organisatie die kortgeleden de NHG-Standaard Hoofdpijn heeft herzien en uitgegeven, uit zich in folders en brieven. Behalve de algemene folder over hoofdpijn ontwikkelde het NHG zgn. patiëntenbrieven over verschillende vormen van hoofdpijn. Al dit voorlichtingsmateriaal is te raadplegen op de website. Van 5 verschillende primaire hoofdpijnsoorten (waaronder de omstreden diagnose cervicogene hoofdpijn) geven de makers informatie over de klachten, de symptomen, de oorzaken, de diagnose en de behandelingsmogelijkheden

Nieuwtjes
Internet is een zeer geschikt medium om bij te blijven. Daarom geeft de website ook een aantal verwijzingen naar literatuur en andere bronnen op het www, die iets melden over hoofdpijn. De verwijzingen zijn niet getoetst, lees de artikelen kritisch. Wilt u de NHG-Standaard Hoofdpijn nog eens nalezen? Welke plaats nemen triptanen in bij de behandeling van migraine? Zijn ze veilig? Heeft acupunctuur effect op hoofdpijn. Is er een multimediaverhaal over een migrainetherapie? Hoe ziet de toekomst van het migraineonderzoek er uit? Hoe zit het ook alweer met hersenschade door migraine? U ziet, er bestaan overlappingen met Hoofdzaken.

De Stichting Primary Care Nederland heeft een kerngroep van huisartsen:
* P.C.M. van der Weerd, huisarts te Zetten, voorzitter PCN-Nederland
* B.N.M. Veling, huisarts te Rotterdam, penningmeester
* Dr. A. Knuistingh Neven, Afdeling Huisartsgeneeskunde en verpleeghuisgeneeskunde LUMC te Leiden, huisarts te Krimpen aan de Lek
* Dr. N.P. van Duijn, huisarts te Almere
* F. Dekker, huisarts te Purmerend

De website bevindt zich nog in de ontwikkelfase. Het is de bedoeling de site langzaam maar heel zeker uit te breiden tot een volwaardige en dienstige informatiedrager.

Dick de Scally

Uit Hoofdzaken 4 - 2004

Terug naar Medisch

Terug naar de Migrainerubriek